Píndola
Introducció a la teoria i pràctica de l’acció comunitària

Informació bàsica

Adreçada a: professionals d’àmbits diversos que vulguin incorporar la dimensió comunitària al seu treball quotidià

1 sessió de 3 hores

Divendres 30 de setembre, 9.30h-12.30h

Format virtual: Plataforma zoom

Docent Marta Ballester – Cooperativa MARGES

Preu: 30€

Certificació : Formació certificada per Marges

Inscripció: Fins al 27 de setembre

Descripció de la formació

Formació enfocada a compartir el marc conceptual de l’acció comunitària, així com estratègies i orientacions per aterrar-lo a la pràctica. Emmarcarem els trets característics de l’acció comunitària, situarem alguns conceptes fronterers, i veurem de quina manera podem tenir una mirada comunitària en el dia a dia de la nostra feina.

La formació serà en català.

Itinerari: Animem les persones que realitzin aquesta píndola a completar l’itinerari formatiu amb la participació al laboratori d’acció comunitària i població no organitzada i al seminari sobre ètica en l’acció comunitària.