Píndola
Treball Comunitari als Serveis Socials 

Informació bàsica

Adreçada a: professionals de serveis socials bàsics de Catalunya (càrrecs de coordinació i equips bàsics) 

1 sessió de 3 hores

Dimecres 9 de novembre, de 9.30 a 12.30h

Format virtual: Plataforma zoom

Docent : Marta Ballester Frago, de la cooperativa Marges

Preu: 30€

Certificació : Formació certificada per MARGES

Inscripció: fins al 3 de novembre

Descripció de la formació

Formació enfocada a compartir el marc conceptual del treball comunitari als serveis socials, així com estratègies per aterrar-lo a la pràctica quotidiana dels equips.

Emmarcarem què entenem per treball comunitari, situarem alguns conceptes fronterers i coneixerem marcs i eines que ens poden orientar a l’hora de consolidar la mirada comunitària en el dia a dia de la nostra feina i impulsar processos i accions des de la intervenció comunitària.

La sessió serà en català.

Itinerari: Animem a les persones que realitzin aquesta píndola a completar l’itinerari formatiu amb la participació al laboratori de bones pràctiques i a la píndola de presentació del marc de referència del treball comunitari als serveis socials.