Impuls de la dimensió comunitària a les entitats socials

Impuls de la dimensió comunitària a les entitats socials

El laboratori pretén ser un espai d’aprenentatge, relació i intercanvi entre professionals d’entitats socials amb diferents trajectòries en l’impuls de la dimensió comunitària a la seva organització i als programes i serveis que desenvolupen. Comptarem amb entitats...
Treball Comunitari als Serveis Socials 

Treball Comunitari als Serveis Socials 

Formació enfocada a compartir el marc conceptual del treball comunitari als serveis socials, així com estratègies per aterrar-lo a la pràctica quotidiana dels equips. Emmarcarem què entenem per treball comunitari, situarem alguns conceptes fronterers i coneixerem...
Introducció a la teoria i pràctica de l’acció comunitària

Introducció a la teoria i pràctica de l’acció comunitària

Formació enfocada a compartir el marc conceptual de l’acció comunitària, així com estratègies i orientacions per aterrar-lo a la pràctica. Emmarcarem els trets característics de l’acció comunitària, situarem alguns conceptes fronterers, i veurem de quina manera podem...