Projectes Destacats

Acompanyament a entitats del tercer sector en l’impuls a l’acció comunitària

MARGES estem acompanyant a entitats del tercer sector (associacions, federacions i cooperatives) en la revisió de les seves estratègies de treball comunitari i de vinculació al territori. El nostre suport s’orienta a obrir un procés de reflexió amb l’equip, entorn el model i les pràctiques comunitàries desenvolupades per l’entitat. Aquest acompanyament comença amb l’anàlisi del punt…

Llegiu-ne més →

Dinamització de grups de veïns i veïnes del projecte B-Mincome

Des del 2018, MARGES estem col·laborant en la dinamització dels grups de veïns i veïnes dels barris de Ciutat Meridiana i Trinitat Nova, que estan participant en el programa B-Mincome. El B-Mincome és un projecte pilot de l’Ajuntament de Barcelona de lluita contra la pobresa i la desigualtat en zones que requereixen una especial atenció. El…

Llegiu-ne més →

Model d’intervenció comunitària als serveis socials del Prat de Llobregat

L’equip de MARGES acompanya a la regidoria d’Acció Social del Prat de Llobregat en el procés de replantejament del model d’atenció social, amb l’objectiu de potenciar la intervenció comunitària als serveis socials bàsics. Aquest procés s’ha organitzat en diferents etapes, pensades per anar co-dissenyant el nou model: – Fase inicial d’anàlisi estratègica amb la direcció.…

Llegiu-ne més →

Procés d’integració dels PLIS i PDC: PLACI

La Generalitat de Catalunya està impulsant un procés d’integració dels Plans Locals d’Inclusió Social (PLIS) i dels Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC): el Pla d’Acció Comunitària i Inclusiva (PLACI). La Direcció General d’Accions Cíviques i Comunitàries ha fet l’encàrrec a la cooperativa MARGES i a la cooperativa El Risell qui, conjuntament en inter-cooperació, estan duent…

Llegiu-ne més →

Formació en metodologies participatives per a professorat

Durant el curs 2018, MARGES desenvolupa una acció formativa en metodologies participatives i de dinamització de grups, adreçada a professorat de centres educatius de primària i secundària. La formació s’organitza des del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu de la formació és, d’una banda, generar un espai de…

Llegiu-ne més →

Projecte Comunita’t de la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social

MARGES donem suport a la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) en l’impuls del treball comunitari en les entitats d’acció social de Barcelona i Catalunya. El projecte Comunita’t, Acció Comunitària: tercer sector i ciutat, s’està desenvolupant en el marc del Grup de Treball d’Acció Comunitària de la federació, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.…

Llegiu-ne més →

Dinamització del grup motor del Pla Educatiu d’Entorn de Badia del Vallès

L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Badia del Vallès encarrega a l’equip de MARGES la dinamització de les reunions del grup motor del Pla Educatiu d’Entorn (PEE). L’objectiu d’aquest suport extern és poder ajudar al grup a formular propostes adients i aconseguir els objectius de treball d’una manera dinàmica i amena. El grup motor del PEE…

Llegiu-ne més →

Procés participatiu per al Pla d’Acció Territorial de Joventut

L’any 2017, la Generalitat de Catalunya ens encarrega el procés de preparació i dinamització de les sessions de treball monogràfiques sobre participació juvenil, en el marc del procés d’elaboració del Pla d’Acció Territorial de Joventut (PATJ 2017-2020). El  PATJ vol ser el document de referència per a tots els ens locals de Catalunya en matèria…

Llegiu-ne més →

Formació en treball comunitari als serveis socials

MARGES estem especialitzades en fer formació en treball comunitari als serveis socials. Aquesta formació s’adreça als i les professionals dels equips d’atenció primària amb l’objectiu de dotar-los de noves eines per a la intervenció social: identificar situacions o problemàtiques que poden ser susceptibles d’abordar des d’una intervenció comunitària, aprofundir en els procediments metodològics per impulsar…

Llegiu-ne més →

Curs per a especialistes en polítiques de joventut

MARGES imparteix el mòdul formatiu de “Metodologies de la participació” en el marc del Curs per a Especialistes en Polítiques de Joventut, organitzat per la Direcció General de Joventut l’any 2013 i l’any 2017. Els objectius formatius d’aquesta acció eren conèixer i posar en pràctica algunes metodologies i tècniques participatives pel disseny i desenvolupament de…

Llegiu-ne més →