Procés d’integració dels PLIS i PDC: PLACI

Procés d’integració dels PLIS i PDC: PLACI

La Generalitat de Catalunya està impulsant un procés d’integració dels Plans Locals d’Inclusió Social (PLIS) i dels Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC): el Pla d’Acció Comunitària i Inclusiva (PLACI). La Direcció General d’Accions Cíviques i Comunitàries ha fet l’encàrrec a la cooperativa MARGES i a la cooperativa El Risell qui, conjuntament en inter-cooperació, estan duent a terme el procés d’acompanyament i assessorament tècnic per tal de generar els continguts i els itineraris d’acció que ajudin a definir la nova política pública.

En una primera fase (2017), es va crear un grup de contrast format per professionals dels PLIS i PDC de municipis de Catalunya, acadèmics i persones de referència del món local. També es van dur a terme sessions de reflexió amb el Consell Territorial de Serveis Socials Bàsics de Girona (COTESSBA) com a espai de contrast i aportació per part dels caps dels serveis socials. D’aquest procés de reflexió es va redactar el Document de bases del PLACI.

En una segona fase (2018-2019), s’està acompanyant a set territoris pilot en el procés d’aterratge i implementació del PLACI.

Posted on 11 March, 2018 in Destacats, Itinerari processos, Projectes Destacats

Comparteix aquesta història