Suport en la configuració de la taula d’intervenció comunitària de l’Ajuntament de Sabadell

Suport en la configuració de la taula d’intervenció comunitària de l’Ajuntament de Sabadell

Durant el curs 2018, el Servei de Mediació Comunitària de l’Ajuntament de Sabadell fa la demanda a l’equip de MARGES en el suport a la configuració de la taula transversal d’intervenció comunitària del consistori. Aquest encàrrec s’emmarca en el procés de desplegament del nou Pla Estratègic d’Intervenció Comunitària per a la ciutat.

La futura taula ha de garantir l’ariculació d’una estructura organitzativa interna que assenti les bases per al desplegament del Pla i vetlli per la participació, la coordinació i la transversalitat entre aquelles àrees que treballen, o poden treballar, des d’una visió comunitària als barris de Sabadell.

Posted on 31 July, 2017 in Destacats, Itinerari processos

Comparteix aquesta història