Formació en acció comunitària a la Xarxa de Professionals de Torre Romeu

Disseny i realització d’una formació especialitzada en treball comunitari dirigida a la Xarxa de Professionals de Torre Romeu, orientada a generar un marc conceptual compartit en relació l’acció comunitària, i a compartir eines metodològiques per incorporar la perspectiva comunitària en la definició i l’aterratge d’accions i processos.

en curs, des de desembre de 2020
Sabadell