Marc de referència en treball comunitari als serveis socials bàsics
Recerca Treball Comunitari als serveis socials

Durant el curs 2021-22 l’equip de MARGES, en col·laboració amb la consultora Clàudia Manyà, durem a terme una recerca-acció per a l’elaboració d’un marc de referència en treball comunitari als serveis socials bàsics de Catalunya, per encàrrec de la Direcció General de Serveis Socials de la Generalitat.

Aquest treball vol contribuir a aterrar el mandat comunitari que recull el nou Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2020-24, delimitar un marc de referència i de pràctica que permeti avançar en el debat del què significa fer treball comunitari des dels serveis socials bàsics i operativitzar-ne el model d’intervenció comunitària.

 

Catalunya, 2021