Oficina Tècnica del Pla d’Acció Comunitària Inclusiva (PLACI) de la Generalitat de Catalunya

L’UTE formada per Marges SCCL i El Risell SCCL porta  l’Oficina Tècnica del Pla d’Acció Comunitària Inclusiva (PLACI), la nova política pública comunitària impulsada per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya. En aquest primer any, des de l’Oficina Tècnica donem suport a una quarantena d’ens locals en els seus processos d’implementació del nou Pla; acompanyant la integració dels equips tècnics de PLIS i PDC, donant suport a la creació dels nous equips PLACI, i acompanyant metodològicament processos d’organització, planificació estratègica, governança i dinamització comunitària.

en curs, des de 2020
Catalunya