Postgrau en Treball Comunitari

Des de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona, conjuntament amb la cooperativa Marges, hem impulsat el primer Postgrau en Treball Comunitari de Catalunya, que té com a objectiu proporcionar una formació professionalitzadora especialitzada per al coneixement, l’anàlisi, el desenvolupament i l’acompanyament de polítiques, intervencions i accions comunitàries des d’una perspectiva crítica, inclusiva i transformadora.  

La definició del Postgrau s’ha construit conjuntament amb professionals, activistes i organitzacions vinculades a l’acció i al treball comunitari. L’inici del Postgrau estava previst per al curs 2020-21, però la situació de pandèmia ens ha obligat a ajornar el seu començament.

Inici al curs 2021-22
Barcelona / Catalunya