Dinamització d’espais de treball

 

Donem suport tècnic en l’organització i dinamització de reunions de treball, espais estables de participació, jornades professionals, assemblees de socis… El nostre acompanyament incorpora dinàmiques de treball participatives i altres tècniques de facilitació de grups.

Aquests suports  contribueixen a la millora del funcionament intern de les organitzacions i potencien la seva capacitat d’analitzar la realitat, generar idees i plantejar noves solucions.

 

Mira’t aquest exemple:

L’Ajuntament de Badia del Vallès encarrega a l’equip de MARGES la dinamització de les reunions del grup motor del Pla Educatiu d’Entorn. L’objectiu d’aquest suport extern és poder ajudar al grup a formular propostes adients i aconseguir els objectius de treball d’una manera dinàmica i amena.