Elaboració de materials i publicacions

Col·laborem en l’elaboració de dossiers temàtics, materials didàctics i altres publicacions sobre desenvolupament comunitari i participació juvenil. Aquests materials estan pensats per aprofundir en la temàtica i estendre’n la seva pràctica entre professionals i organitzacions.

Hem participat en la redacció d’articles acadèmics, documents de treballcol·leccions, capítols de llibres, llibres i blogs de divulgació científica i professional.

Mira’t aquest exemple:

L’equip de MARGES va participar en la redacció de la Guia Jove, elaborant la fitxa sobre “El treball comunitari”. La Guia és una caixa d’eines –impulsada per l’Agència Catalana de la Joventut el 2016 i construïda col·lectivament- que s’adreça als i les professionals que treballen amb gent jove per fomentar la participació a través de la dinamització juvenil.

La Guia conté diferents fitxes per facilitar possibles línies de treball als professionals, segons les necessitats o els reptes que es persegueixen, així com bibliografia de suport i altres enllaços d’interès.