Iniciatives juvenils

Dissenyem i desenvolupem processos de promoció de la participació juvenil a través de la formació a professionals de joventut, mestres i professorat, la dinamització de jornades de delegats, el suport a iniciatives joves, l’acompanyament a tècnics municipals en l’organització de processos de participació juvenil o el disseny de projectes als centres educatius.

Mira’t aquest exemple:

Dinamització del procés de pressupost participatiu als centres de secundària del municipi de Calella.

El pressupost participatiu és un procés de participació que permet als i les joves decidir quines propostes d’activitats volen realitzar amb el pressupost destinat per l’Ajuntament.

En el marc d’aquest procés, MARGES hem donat suport a l’Àrea de Joventut del municipi, amb la realització de diversos tallers als centres educatius per donar a conèixer aquest projecte entre l’alumnat i ajudar-los a convertir les seves idees en propostes.