Recursos

Publicacions pròpies

Guia per incorporar la mirada comunitària a l'Economia Solidària

Aquesta guia està pensada per oferir un marc que orienti la incorporació de la dimensió comunitària a les organitzacions de l’ESS. La guia respon a la voluntat d’apropar l’acció comunitària i l’ESS; dues perspectives, dos models, i dues maneres d’entendre el món, que, per nosaltres, haurien d’anar indiscutiblement de la mà.

La brúixola comunitària. Guia per promoure l’acció comunitària a les entitats socials

Aquesta guia ofereix un marc que orienta el model d’acció comunitària a les entitats d’acció social: es presenta el model dels nivells en acció comunitària aplicat a les entitats socials, algunes estratègies per transitar-hi, i una caixa d’eines per passar a la pràctica

 

Intervenció comunitària i rol dels professionals als serveis socials a Barcelona i Mont-real

Aquesta recerca compara les intervencions comunitàries que es duen terme en centres de serveis socials de Catalunya i Quebec, fent especial èmfasi en el rol de les professionals que desenvolupen aquestes accions.

Sistema comunitari de polítiques socials

El document recull un informe exploratori d’experiències internacionals de promoció de l’acció comunitària des de l’administració local.

 

La promoció de la participació juvenil des de l’acció comunitària. Aportacions d’un estudi de cas.

Recerca que s’inscriu en la investigació “Ciudadania intercultural: la mejora de la convivencia intercultural de jóvenes de 14 a 16 años del municipio de Sant Boi de Llobregat mediante la participación en proyectos de aprendizaje-servicio”

Recursos útils

NO

Referències de llibres

Alinsky, S. (1971). Tratado para radicales. Madrid: Traficantes de Sueños.

Barbero, J.M. i Cortès, F. (2007). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Madrid: Alianza Editorial.

Craig, C., Mayo, M., Popple, K., Shaw, M., i Taylor, M. (eds.) (2011): The community development reader: history, themes and issues. Bristol: The Policy Press, University of Bristol

Checkoway, B. i Gutiérrez, L. (eds.) (2009). Teoría y práctica de la participación juvenil y el cambio comunitario. Colección Acción Comunitaria/9. Barcelona: Graó.

Heras, P. (coord.) (2008). La acción política desde la comunidad. Colección Acción Comunitaria/8. Barcelona: Graó.

Llena, A., Parcerisa, A., i Úcar, X. (2009). 10 ideas clave. La acción comunitaria. Barcelona: Graó.

Lillo, N., i Roselló, E. (2004). Manual para el Trabajo Social Comunitario. Madrid: Narcea.

Marchioni, M. (2001). Comunidad, participación y desarrollo. Teoría y metodología de la intervención comunitaria. Madrid: Popular.

Navarro, S. (2004). Redes sociales y construcción comunitaria. Creando (con)textos para una acción social ecológica. Madrid: Editorial CCS.

Ricart, M. i Saurí, E. (2009). Processos creatius transformadors. Els projectes artístics d’intervenció comunitària protagonitzats per joves a Catalunya. Barcelona: ediciones del Serbal.

TSCAT (2018). Treball social comunitari, a debat. Dossier de treball social, 2. Barcelona: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

Úcar, X., i Llena, A. (Coord.) (2006). Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria. Colección Acción Comunitaria/1. Barcelona: Graó.

Villasante, T.R. (2006). Desbordes creativos. Estilos y estrategias para la transformación social. Madrid: Catarata.

Viñas, A., Poyatos, P., Morata, T., Marzo, M., López, P., Palasí, E., Sánchez, J., Ferndández, F. (2018). Valor humà: el model relacional-vincular en el treball socioeducatiu a Castell-Platja d’Aro. Col·lecció Serveis Socials núm. 2. Barcelona: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.